Wzorcowanie

Wag marki OHAUS

Informacje

Oferta

Wzorcowanie wag jest czynnością niezbędną dla zapewnienie wiarygodnych i konkretnych wyników pomiaru.

Poprzez wzorcowanie rozumiemy dokonanie pomiaru i określenie różnicy pomiędzy wzorcem odniesienia a wzorcowanym przyrządem pomiarowym.

Informacja ta pozwoli nam poznać:

  • dokładność pomiarową danego przyrządu, czyli nic innego jak błąd wskazań w danym punkcie pomiarowym.

Nasza firma posiada własne laboratorium wzorcujące zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

W przypadku wystąpienia dużych błędów wskazań nasi pracownicy są w stanie przeprowadzić kalibrację.

Informacje

Oferta

  • laboratorium wzorcujące nie akredytowane
  • laboratorium wzorcujące akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji

Przed wykonaniem wzorcowania zalecamy użytkownikom wykonanie przeglądu technicznego oraz ewentualnej kalibracji układu wagowego. Działania te przede wszystkim mają na celu uzyskać wiarygodne i najlepsze z możliwych wyniki pomiaru.