pakiet ochronny

Ubezpieczenie wag marki OHAUS

Informacje

Oferta

Informacje

informacje

Pakiet Ochronny – to ubezpieczenie chroniące cię przed różnego rodzaju awariami wag marki OHAUS, oraz dodatkowo przed przypadkowymi uszkodzeniami w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przepięcia prądu lub wyładowania atmosferycznego a także kradzieży lub rabunku.

Pakiet Ochronny® – to nowy sprzęt zamiast naprawy – gwarantuje wymianę sprzętu na nowy lub zwrot pieniężny zamiast naprawy w razie: nie opłacalności naprawy  (koszt naprawy przekracza wartość zakupu)

Działa od dnia zakupu do maksymalnie 12 lat eksploatacji. 

Dodatkowo gwarantuje zwrot kosztów:

 • diagnostyki, naprawy, serwisu

 • zakupu nowych oryginalnych części zamiennych lub podzespołów

 • legalizacji, wzorcowania

 • wynajmu, transportu

 • kosztów dojazdu serwisu, a także opłat za czynności legislacyjne Urzędu Miar

 

Informacje

oferta

Bezpłatne naprawy lub wymianę sprzętu na nowy w razie:

 • awarii (wariant ochrona pełna)
 • przypadkowych uszkodzeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku (wariant ochrona pełna)
 • przypadkowych uszkodzeń w wyniku przepięcia prądu (wariant ochrona pełna)
 • wygodę – zgłaszanie awarii przez telefon,  oraz szybką reakcję serwisu do 24h od momentu zgłoszenia
 • oszczędność pieniędzy – jedna naprawa kosztuje z reguły więcej niż Pakiet Ochronny

 

Jakich przypadków nie obejmuje Pakiet Ochronny?

Zapewniamy Ci szeroką ochronę, abyś mógł w pełni cieszyć się nowa wagą, bywają jednak sytuację, których nie możemy objąć ochroną takich jak:

 • wymiana elementów polegających zużyciu np.: baterii, bezpieczników, zasilaczy.
 • podzespołów będących następstwem zwykłego zużycia sprzętu, korozji, zmian estetycznych, które nie wpływają na prawidłowe działanie sprzętu
 • uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku transportu lub przesyłki kurierskiej
 • uszkodzeń w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego uszkodzenia w wyniku frustracji czy nie przestrzegania zapisów instrukcji obsługi.
 • przyczynami zewnętrznymi takimi jak: ogień, powódź, huragan, wirus komputerowy

Szczegółowych informacji na temat oferowanego Pakietu OCHRONA udzielą Państwu nasi konsultanci.