LEGALIZACJA

Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej obejmującą:

 

  • sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (cechy zabezpieczające, lub świadectwo legalizacji wystawione przez Urząd Miar), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

 

Legalizację wag wykonujemy co 24 miesiące począwszy od daty wyprodukowania wagi. Należy pamiętać że nie jest ona konieczna, jeżeli wagi używane są do celów technologicznych wewnątrz firmy.

 

Oferujemy Państwu kompleksową usługę legalizacji wag.

 

Polecamy usługi w zakresie legalizacji wag mechanicznych, elektronicznych, handlowych i technologicznych marki OHAUS® .

 

  • zapewniamy kompleksowy przegląd techniczny wag i przyrządów,
  • kalibrację elektroniczną układu w przypadku stwierdzenia przekroczenia błędów dopuszczalnych,

 

 

 

 

  • reprezentowanie Państwa przed Urzędem Miar celem wypełnienia wymaganych wniosków, dokonaniem opłat, ustaleniem terminu legalizacji,
  • wynajem, transport oraz obsługę wymaganych wzorców masy lub balastu.

 

Istnieją dwie możliwości wykonania legalizacji.  Pracownicy naszego laboratorium wraz z przedstawicielem Urzędu Miar przyjeżdża do Państwa firmy i wykonują usługę na miejscu, bądź oddają Państwo wagę do naszego laboratorium w Gdańsku a całość operacji przygotowania wraz z legalizacją odbywa się u nas.

 

Oferujemy dogodne terminy realizacji.

Staramy się dostosować do naszego Klienta. Jeżeli istnieje taka możliwości, jesteśmy wstanie wykonywać serwis wag lub przyrządów po godzinach pracy Państwa firmy jak również w weekend. Usługę przeprowadzamy w możliwe jak najszybszym czasie i bez możliwych utrudnień dla Państwa harmonogramu pracy.

 

Dobrze zbilansowane koszty za wykonanie legalizacji.

Ponosimy wszelkie koszty związane z całością usługi.

Na cenę składają się:

 

  • serwis czyli jej przygotowanie do legalizacji
  • transport wzorców masy
  • koszty opłaty legalizacyjnej
  • delegacja Inspektora Urzędu Miar
  • koszt dojazdu

 

Cena ustalana jest indywidualnie, dla każdego zamówienia. Zależna jest od ilości wag zgłoszonych do legalizacji oraz ilości wzorców masy potrzebnych do jej obsługi.

 

 

Pamiętaj obowiązek legalizacji wag spoczywa na użytkowniku.

 

 

Jaka jest kara za brak lub spóźnienie w wykonaniu okresowej legalizacji ?

w związku z zmianą przepisów metrologicznych oraz nowelizacją ustawy Prawo o miarach nowe zapisy mówią:

 

24) w art. 26: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Kto umyślnie użytkuje lub przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe wycofane z użytkowania (..) , lub umyślnie niszczy zabezpieczenia,o których mowa w art. 22j ust. 3 pkt 1 – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.”,

 

 

 

Przy realizacjach naprawy lub legalizacji wag dłuższych niż jeden dzień roboczy jesteśmy wstanie zapewnić Państwu bezpłatne urządzenia zastępcze*. *w miarę możliwości i chwilowej dostępności sprzętu.

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat

przeglądów i kalibracji wag OHAUS

Grupa Pomorskie Centrum - oficjalny partner marki OHAUS

Dowiedz się więcej na temat wynajmu wag

Skontaktuj się z nami

 

Autoryzowany Partner marki OHAUS®

Podmiot odpowiedzialny:

 

GRUPA Pomorskie Centrum Sp. z o.o

Teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego 

Budynek B 

ul. Trzy Lipy 3

80-172 Gdańsk

Dane firmy:

 

KRS: 0000518740 REGON: 222136851 NIP: 957 107 47 17

Kontakt:

 

Infolinia: 58 380 44 43 E-mail: ohaus@pomorskiecentrum.eu

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GRUPA Pomorskie Centrum Spółka z o.o.